smarthome the matrix one

Hệ thống Smart Building ưu việt tại The Matrix One

Dự án The Matrix One được quản lý bởi hệ thống Smart Building ưu việt Cộng đồng đẳng cấp vượt trội là một cộng đồng sống thông minh, sống an toàn và sống khỏe.Tại The Matrix One tất cả các hạng mục như Điện, nước,... đều được hệ thống quản lý tòa nhà BMS kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó các hệ thống Video door phone có kết nối căn hộ tới sảnh T1 và tầng hầm để gia chủ mở cửa cho khách tới …